Rólunk

Az ALTERNATÍVA ÉLETFA ISKOLÁBAN békés, nyugodt, családias környezetben történik az 1-4. osztályosok általános iskolai és alapfokú művészeti oktatása. 5-13. évfolyamainkon, szakgimnáziumunkban, párhuzamos művészeti képzésben részesülnek a tanulók. Felkészítjük őket az érettségi vizsgára, a sikeres vizsga után pedig lehetőségük van iskolánkban, a 13. évfolyamon, a művészeti – és médiafotográfus képzésünkön részt venni, a képesítést megszerezni. Ezen a szakon kifutó rendszerben tanulnak diákjaink, ezt a szakot a 2020/2021. tanévtől már nem indítjuk. A 2020/2021. tanévtől, a Módosított Működési Engedélyünk szerint, művészeti szakgimnáziumként működik iskolánk, ahol a 9. évfolyamtól szobrász szakon folyik az oktatás. A 12. évfolyam végén megszerzett érettségi bizonyítvánnyal tudnak diákjaink, amennyiben nálunk maradnak, képző és iparművészeti munkatárs végzettséget szerezni. 

Működési Engedély
Nyilvántartásba vétel

Iskolánk jellegzetessége, hogy “második otthonunkban”, a martin-kertvárosi lovas tanyán sajátítjuk el az íjászat, a magyar nyeregben való lovaglás alapjait, ismerkedünk a lovas íjász sporttal, régi népi – és lovas játékokkal.

Sokszínű programjainkkal, közös ünnepeinkkel is arra törekszünk, hogy közösségünk valamennyi tagja hasznosan, kellemesen töltse hétköznapjait iskolánkban.ISKOLAI KÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI, a 2022/2023-as tanévben:

ELSŐSÖK:
Debreczeni Dóra
Gecse Júlia
Hanyics Anna Csenge
Hudák Ábel Máté
Keresztény Gabriella
Kiss Flórián
Kosztyi István
Lajosházi Vilmos
Petrik Zoé Ildikó
Seres-Kovács Léna
Sütő Lelle
Szabó Péter Milán
Számel András
Ványa Boróka
és
Kriszti néni /Makárné Bíró Krisztina: osztálytanító, fejlesztő pedagógus/

1

MÁSODIKOSOK:
Bárány Boglárka
Bárány Fanni
Boros Bercel
Bunda Zsófi
Hajdu Luca
Hajdú Emília
Kusinszki Lilla
Márton Máté
Molnár Gerő
Nemesi Oguz Adrián
Rédei Anna
Samu Vincent
és
Erika néni /Fakan Erika: osztálytanító/

2

HARMADIKOSOK:
Bandura Lilla
Csányi Zora
Fekete Fruzsina
Gyurcsik Etelka
Hollosy-Gomes Soma Miguel
Kerékgyártó Kata
Kohán István Alexander
Kós Vince
Lajosházi Dezső
Máté Panna
Móricz Bálint
Seres-Kovács Erik
Takács Lehel Bátor
Tomor Ákos
Tóth Bernát Gábor
Veres Nóra
és
Dóra néni /Kovács Dóra: osztálytanító/

3

NEGYEDIKESEK:
Ács Boglárka Kamilla
Baumli Bella
Bártfai Boglárka Terka
Debreczeni Réka
Gecse Olivér
Kiss Frida Szofi
Máté Szabolcs
Palkó Ágoston
Sallai Jázmin
Samu Trisztán
Sütő Nimród
Székely-Kővágó Benett
Tóth Luca
Vésztői Zoltán
és
Betti néni /Telekes Bernadett: osztálytanító/

4

ÖTÖDIKESEK:
Aranyi Mihály Levente
Bánhegyi Hanna
Fülöp Fanni
Gyulai Enéh Csenge
Hanyics Patrik
Hollósy-Gomes Joao Péter
Molnár Zente Csanád
Sallai Tímea Erzsébet
Szabó Dóra
Szabó Gyöngyvér
Soltész Alexandra
Takács Előd Hunor
Vigh Levente Tamás
és
Jutka /Kolozsváriné Ábel Judit: osztálytanító/

5

HATODIKOSOK:
Bak Lili Rozi
Csányi Bozsó
Dienes Emma
Iglóvári Ádám Norbert
Kós Bence
Lukács Áron Bertalan
Molnár Zengő Sára
Nagy Brigitta
Sütő Lilla
Szegedi Flóra Napsugár
Takács Ádám
Tar Kende
Vésztői Boglárka
Zákányi Márton
és
Moncsi /Takács-Molnár Mónika: osztálytanító, angol és francia nyelvtanár/

6

HETEDIKESEK:
Bonta Benedek
Boros Barbara
Dankó Noella Petra
Demkó Csenge
Gyulai Édua Gyopárka
Makár Zsófi
Márton Bence
Őri Zoltán Bendegúz
Svelta Csilla
Szepcsik Dániel
Székely-Kővágó Tekla
és
Hajni /Hornyákné Sárossy Hajnalka: történelem tanár/ 
Adri /Ácsné Takács Adrienn: osztálykísérő, pedagógiai asszisztens/

7

NYOLCADIKOSOK:
Ács Zalán
Dikász Levente
Fülöp Evelin
Gál Maximilián Manó
Jeney Kadosa Turul
Jeney Tardos Ménrót
Szőr Attila
Tóbis Dániel
Váradi Nóra
és
Csilla néni /Szathmáriné Varga Csilla: osztálytanító, fotó elmélet, erkölcstan, napközi/

8

KILENCEDIKESEK:
Bogár Csilla
Csorba Stefánia
Daragó Barnabás
Makatura Kitti
Namesnyik Flóra Veronika
Papp Nikolett
Szendrei Emma Gyöngyvirág
és
Balázs /Telekes Balázs: osztálytanító, rajz és vizuális kultúra, Szobrászat/

9

TIZEDIKESEK:
Ambrus-Tóth Liliána
Ács Bertalan Bálint
Árvai Gréta
Bajor Máté Álmos
Dikász Marcell György
Fülöp Gergely Benjámin
Juhász Kamilla Anna
Kazsimér Bercel János
Laczi Ábel Dániel
Libárt Zsófia
Toboz Bíborka
Tóth Dorka Zoé
Tóth-Molnár Hanna
Váradi Orsolya
és
Eszter /Márton-Czifrák Eszter: osztálytanító, intézményvezető, matematika, kémia/

10

TIZENEGYEDIKESEK:
Ducza Balázs Dániel
Pető Csenge
Szendrei Bereniké
Szendrei Hunor Kende
Tóth Abigél Eszter
Urbán Viktória
és
Enci /Molnár-Sáska Enikő: osztálykísérő, iskolatitkár/

11

TIZENKETTEDIKESEK:
Bagoly Viktória Lilla
Lányi-Balog Ábel
Mészáros Margaréta
Rembeczki Levente Bendegúz
Szilágyi Bálint
Tóth Orsolya Debóra
Zsombori Virág Linda
és
Ági /Fekete Ágnes: magyar nyelv és irodalom/

12

Dr. Fehérvári Szabolcsné /matematika, fizika/
Füvesi Gábor /informatika/
Barczaházi Beáta /testnevelés/
Szlávikné Komár Krisztina /ének-zene/
Szvoboda Mária /földrajz/
Tassy János /matematika, fizika/
Papp Gábor /adminisztráció, diabétesz felelős/
Szemán János /lovas oktató/
Molnár-Sáska Mátyás /fotó gyakorlat, fotó/videó, közösségi média felelős, adminisztráció/
Évike, Anikó és Feri

ISKOLAORVOS: Dr. Varga Gyöngyi 
VÉDŐNŐ: Kovács Zsuzsanna


ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az Általános iskolában az 1-4. évfolyamon, kis létszámú /maximum 15 fős/ csoportokban történik az oktatás. A “mindenkori gyermek a tanterv”! A gyermekek életkori sajátosságait, egyéni haladási tempójukat, érdeklődésüket, természetes kíváncsiságukat figyelembe véve, a pozitív megerősítéseket előtérbe helyezve az értékelésnél, sokat használva a tapasztalati úton történő megismerés lehetőségét, az adott feladatban való elmélyüléssel történik a NAT-ban előírt tananyag elsajátítása.

A “tananyag” elsajátításánál a célunk, hogy olyan tudással lépjenek gyermekeink az 5. évfolyamra, mely tudást használni tudnak, mert valóban az “övéké”.

Iskolánkban nagy szerepet kap a mozgás, melynek igen fontos szerepe van a testi, lelki, szellemi fejlődésben. Második telephelyünkön, a Hun-lovas tanyán, heti rendszerességgel mozoghatnak, lovagolhatnak, tanulhatják az íjászat alapjait, magyar népi játékokkal ismerkedhetnek tanulóink. A téli időszakban a téli sportokkal, korcsolyázással, síeléssel ismerkednek, megtapasztalva a téli mozgás örömeit. Tavasszal úszás oktatáson vesznek részt.

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS
Az általános iskola évfolyamain, csoportos foglalkozások keretében történik az alapfokú művészeti oktatás, mely kiváló motivációs eszköze a tanítónak, a tanítás egészére hatással van. Segíti a gyermekeket az őket körülvevő Világ igényes, részletes megismerésében, érzéseik, gondolataik kifejezésében. A művészeti tevékenységek végzése közben lehetősége van a pedagógusnak, hogy jobban megismerje a tanulókat, közelebb kerüljön “lelki világukhoz”.

SZAKGIMNÁZIUM, PÁRHUZAMOS MŰVÉSZETI OKTATÁS:
Az 5. évfolyamtól történik a szakgimnáziumunk párhuzamos művészeti oktatása, ahol emelt óraszámban tanulják a művészeti tárgyakat, megalapozva ezzel a szakképesítés megszerzéséhez szükséges művészeti, művészettörténeti ismereteket, azt a látásmódot, melyet nem csak a fotográfus szakmában, életük bármely területén hasznosítani tudnak. 

A Művészeti és médiafotográfus  54 211 10 azonosító számú
szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi, valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.  

A szakképesítéssel rendelkező képes:
információ és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni a feladat értelmezésére, a munkafolyamat megtervezésére, azok különböző képalkotó eszközökkel való kivitelezésére alkotói és alkalmazott, álló és időalapú művek létrehozására, feladatok megoldására tudatosan és kreatívan használni álló és mozgókép feldolgozó programokat archiválni, katalogizálni tipográfiát tervezni prezentálni nyomdai előkészítést végezni internetes megjelenést tervezni önállóan és csoportban dolgozni

A Művészeti és médiafotográfus képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: nincs
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: nincs
Előírt gyakorlat: nincs
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
Szintvizsga: nincs
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai gyakorlat 120 óra, érettségi utáni két éves képzésben 80 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével a képzési folyamat időszakában is.

Elmélet/gyakorlat aránya:
30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 960-1340 óra
Választható képzési formák: Nappali

LOVAGLÁS:
A magyar nemzeti érzület ápolását is fontos feladatunknak tekintjük, ez a magyar örökség élő módon való közvetítését jelenti. Ennek alapja, hogy a világ-, illetve természetszemlélet a magyar nyelv és a magyar történelem hangsúlyos szerepet kap a tananyagban. A művészetek, a népi játékok, a néptánc, a kézművesség az érzelmi, akarati területeket fejlesztik és az összefüggések megértését segítik. Iskolánk ezeket a gondolatokat a gyakorlatban is megvalósítva bevezette a párhuzamos művészeti szakképzést, illetve testnevelés órák keretében, illetve tanórai foglalkozásokon kívül is szervezi a hagyományos, magyar nyeregben történő lovas oktatást, a lovas íjász sport alapjainak elsajátítását olyan szakemberektől, akik ebben a sportban már eredményesen szerepelnek, és akik sport lovas oktató, gyógylovagoltató képesítéssel is rendelkeznek.

Hagyományaink, ünnepeink: 
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok, események közös megélésére. Ezért az ezeken történő résztvételt kötelezőnek tekintjük, és elvárjuk, még ha hétvégére is esik az adott ünnep. Ezeket a napokat tanítási napokként tartjuk nyilván a tanév tervezésekor, mivel az előkészítés és lebonyolítás nem csak közösségépítő, hanem készségeket és képességeket fejlesztő foglalkozás is egyben.

Dokumentumok:
IDGNYELV_Osszes_rogzitett_eredmeny_203177_2021_06_09_15_40_41
IDGNYELV_Osszes_rogzitett_eredmeny_203177_2021_06_09_15_40_38
IDGNYELV Összes rögzített eredmény_203177_1_2019.06.11.12_20_55
IDGNYELV Összes rögzített eredmény_203177_1 _2019.06.11.12_20_48
Gyermekvédelem
Pedagógiai Program 2020/2021
SZMSZ
HÁZIREND
Házirend legitimáció
HIT 2020.09.01.
HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV
GDPR adatkezelési tájékoztatás